NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konkursy KSOW w roku 2016 wystartowały!

Zarząd Województwa Mazowieckiego na wniosek Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podjął w dniu 22 marca br. decyzję o reaktywacji po rocznej przerwie spowodowanej okresem przejściowym planowania UE 2007-2013 / 2014-2020 trzech autorskich konkursów KSOW – na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim; na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz na najaktywniejszą liderkę wiejską.

Wszystkie te konkursy cieszyły się w latach ubiegłych dużym zainteresowaniem, a na ich laureatów czekały cenne nagrody rzeczowe i finansowe. W tym roku muzycy walczący po raz trzeci o miano najlepszej orkiestry KSOW walczyć będą łącznie o 12.000 zł, pula nagród w piątej edycji konkursu dla absolwentów wyższych uczelni i trzeciej edycji konkursu dla aktywnych pań reprezentujących lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe czy lokalne społeczności to po 15.000 zł brutto na konkurs.

 

Spotkanie dedykowane Forum Instytucji Otoczenia Biznesu na Mazowszu

24 marca br. przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (LGD) miał okazję uczestniczyć w spotkaniu Forum Instytucji Otoczenia Biznesu oraz instytucji działającym na rzecz innowacyjności na Mazowszu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Tematem kluczowym były przygotowania do projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP.

 

Czytaj więcej

Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”

22 lutego 2016 r. rozpoczęła się tegoroczna edycja konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości
  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
  • Rozwój środowiska biznesowego
  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
  • Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie. W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

Formularz zgłoszeniowy wraz z informacjami szczegółowymi nt. konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

biuletyn70Zapraszamy do lektury już 70 numeru naszego Biuletynu Informacyjnego, w którym prezentujemy najciekawsze inicjatywy realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz przez naszych partnerów, instytucje z terenu gmin tworzących naszą LGD. Aktualne wydanie naszego Informatora rozpoczynamy od zaproszenia na Dzień Otwarty Inkubatora NGO prowadzonego przez LGD „Razem dla Radomki” czyli instytucji wsparcia dla organizacji pozarządowych, ale również dla lokalnych liderów i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy dążą do rozwoju swoich społeczności lokalnych. Na spotkaniu które odbędzie się 21 marca przeprowadzimy warsztaty pisania wniosków oraz przekażemy informacje o zbliżających się konkursach. W dalszej części Biuletynu zaprosimy do udziału w konkursie Mazowsze Lokalnie – drugiej w tym roku edycji, która tym razem ukierunkowana jest na rozwój młodych organizacji. Przedstawimy relację z wizyty studyjnej w Norwegii. Opowiemy o „naszych” lokalnych liderkach, które zostały laureatkami konkursu Echa Dnia „Człowiek Roku”. Z Panem Piotrem Skibą z Młodzieżowej Akademii Piłki Siatkowej w Przysusze porozmawiamy o siatkówce i sukcesach tej młodej organizacji.

Czytaj więcej

Mobilny Punkt Informacyjny nt. funduszy unijnych w Gminie Zakrzew

zakrzew17 marca w Urzędzie Gminy Zakrzew w godzinach 9:00 – 13:30 prowadzone będą bezpłatne konsultacje związane z możliwością otrzymania dofinansowania na realizację własnych pomysłów z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką środków unijnych. Będzie to okazja uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

Organizatorem konsultacji jest: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu, 26 – 600 Radom, ul. Kościuszki 5a

Copyright by Paweł Słabik