NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Razem dla Radomki członkiem Polskiej Sieci LGD.

logoraPolska Sieć LGD – to organizacja której celem jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także innymi organizacjami i osobami związanymi z realizacją podejścia LEADER oraz pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podejmowane działania cechują się oddolnością, wspieraniem partnerstwa i innowacyjnego podejścia w procesie kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. A od czerwca 2016 r. w strukturach tej organizacji zasiada Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” – reprezentowana przez Prezesa Cezarego Adama Nowek, który wybrany został również członkiem Komisji Rewizyjnej PS LGD. Continue reading

Skuteczne NGOsy – nowy projekt LGD Razem dla Radomki

skutecznengoW lipcu nasze stowarzyszenie przystąpi do realizacji nowego projektu skierowanego do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim. Projekt „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” skierowany jest do osób dorosłych, mieszkańców gmin wiejskich i miejsko – wiejskich powiatu: przysuskiego, radomskiego, zwoleńskiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych. Continue reading

Zaproszenie na Wyjazd studyjny do ekologicznych gospodarstw województwa wielkopolskiego

1

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniach 05-08 lipca 2016 roku, wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych województwa wielkopolskiego pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie produktów ekologicznych wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych województwa wielkopolskiego.”

 

Wyjazd ma na celu zapoznanie uczestników z osiągnięciami, sposobem zarządzania i wprowadzania nowych technik oraz technologii gospodarstw ekologicznych będących laureatami Krajowych Konkursów „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.

 

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Instytucja delegująca pokrywa koszt dojazdu uczestnika do miejsca wyznaczonego przez organizatora.

 

Czytaj więcej

Od papierowej do cyfrowej Polski

Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia przygotowują program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który wyznaczy kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju.

Prace są prowadzone w Zespole zadaniowym przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji we współpracy z innymi resortami i partnerami biznesowymi, co zapewni, że tworzone rozwiązania będą przyjazne dla obywateli i efektywne ekonomicznie.

Program przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego i wdrożenie inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID). Cyfryzacja pomoże wzmocnić fundament realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest sprawne państwo. Wpisuje się także w ujęte w nim poszczególne filary rozwoju a potencjał sektora cyfrowego jest warunkiem innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Czytaj więcej

LGD Razem dla Radomki i producenci produktów tradycyjnych z wizytą u Prezydenta RP na Gali Agroligi.

1We wtorek przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki”- Prezes Cezary Nowek wspólnie z Wójtem gminy Zakrzew Sławomirem Białkowskim, oraz producentami produktów tradycyjnych ( Gospodarstwem Rolnym Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa – producentami wyrobów mięsnych, Gospodarstwem Sadowniczym Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa, Pasieką Murawscy – Łukasza Murawskiego z Woli Wacławowskiej, Piekarnią Wacyn Ewy Brzezińskiej i Andrzeja Karczewskiego oraz firmą Catering Camelot Elżbieta Bień z Cerekwi) uczestniczyli w Gali Agroligi 2015 zorganizowanym w ogrodach Pałacu Prezydenckiego przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę oraz Stowarzyszenie AgroBiznes Klub. Continue reading

Szkolenie i wyjazd studyjny pt. Od zaradności do przedsiębiorczości

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że w dniach 15-17 czerwca br. organizuje szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym pt. „Od zaradności do przedsiębiorczości”. Szkolenie organizowane jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie przeznaczone jest dla doradców, przedsiębiorców z obszarów wiejskich, rolników, przedstawicieli: LGD, Stowarzyszeń, klastrów oraz samorządów lokalnych.

 

Czytaj więcej

Zachęcamy do lektury 72 numeru Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki

biuletyn72Zapraszamy do lektury 72 numeru naszego Biuletynu Informacyjnego, w którym prezentujemy najciekawsze inicjatywy realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz przez naszych partnerów, instytucje z terenu gmin tworzących naszą LGD.

    Aktualne wydanie naszego Informatora rozpoczynamy od zaprezentowania informacji na temat podpisanej w dniu 17 maja 2016 r. umowy ramowej na realizację w okresie lat 2016-2023 Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki, dzięki której otrzymamy ok 10 milionów złotych. Zostaną one przeznaczone na rozwój i aktywizację obszarów gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Przedstawiamy również informację o dwóch nowych projektach LGD których realizację rozpoczniemy w najbliższych miesiącach. Będą to działania zmierzające do wzmacniania potencjału lokalnych środowisk wiejskich, organizacji pozarządowych które w projekcie „Skuteczne NGOsy” będą mogły skorzystać z profesjonalnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych. Natomiast w projekcie „Mazowiecka Kuźnia Smaków” będziemy dbać o rozwój naszego dziedzictwa kulinarnego, rozwój producentów produktów regionalnych i tradycyjnych.
    Continue reading

    Copyright by Paweł Słabik