NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Nabór trenerów do pracy w projekcie: Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych

logoraStowarzyszenie „Razem dla Radomki” w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” realizowanych w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowiska osób związanych z realizacją szkoleń stacjonarnych, warsztatów oraz szkoleń e-learningowych. Continue reading

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020 Środa z Funduszami dla początkujących. 3 sierpnia 2016 r.

zapytajofunduszeLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu działający przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym „Środa z funduszami…”. Tym razem zaprasza wszystkie osoby początkujące, które mają pomysł i wiedzą z jakich Programów skorzystać, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać i co ich czeka. Podczas spotkania, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 3 sierpnia 2016 roku w godz. 10:00-13.15.
Continue reading

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina o obowiązku rejestracji działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu owoców i warzyw pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego.

 

Wniosek składają rolnicy prowadzący działalności w zakresie: dostaw bezpośrednich (produkcja małych ilości surowców do konsumenta lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta, np. sprzedaż przez rolnika małej ilości płodów rolnych na targu),gospodarstw agroturystycznych i produkcji pierwotnej (produkcja, uprawa lub hodowla produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowla zwierząt gospodarskich przed ubojem).

 

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 5 000 złotych.

5 milionów wyświetleń stron internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.

5_mlnDrodzy internauci, serdecznie chcielibyśmy podziękować Wam za ponad 5 milionów wyświetleń stron internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” do których zaliczają się: www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl, www.paprykaprzycyka.eu, www.mazowieckasieclgd.eu, www.elearning-szkolenia.eu, www.multicel.koronakrakowa.pl
Continue reading

Będą dotacje z LGD. Zapraszamy do lektury rozmowy z Prezesem LGD Razem dla Radomki Cezarym Adamem Nowek, opublikowaną w ostatnim numerze Informatora Przysuchy.

cezarynowek_ip17 maja br. podpisał pan umowę ramową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Co to oznacza dla członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”?

  Z umowy tej wynika, że dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” zarezerwowane są środki w wysokości około 10 mln złotych. Będą one przekazywane sukcesywnie w ramach konkursów dla beneficjentów, których projekty otrzymają wymaganą ocenę. Środki te kierowane będą do kilku grup. Pierwsza grupa to sfera publiczna, czyli jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, związki wyznaniowe. W tym przypadku na dofinansowanie mają szanse inwestycje dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej. Druga sfera to pomoc dla rolników i przedsiębiorców. Forma tej pomocy jest dwojaka: dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą przewidujemy, na drodze konkursu, wsparcie w postaci dotacji w wysokości 50 tys. zł i jest to pomoc bezzwrotna przez okres minimum dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej. Drugą formą pomocy jest wsparcie w wysokości do 70% wartości projektu, nie więcej jednak jak 200 tys. zł dla tych przedsiębiorców – małych i średnich, którzy już działalność prowadzą. Kolejną grupą beneficjentów, która może liczyć na wsparcie są osoby w wieku 50+, które straciły pracę i chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. I ostatnia sfera, dla której wspomniana umowa ramowa przewiduje środki, tzw. małe granty od 5 – 50 tys. zł, to działalność wspierająca dziedzictwo narodowe, historyczne, przyrodnicze oraz inicjatywy obywatelskie. Chodzi tu o inicjatywy grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskich, ludzi aktywnych, chcących zmieniać swoje otoczenie np. poprzez organizację imprez, publikacje czy przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki.
  Continue reading

  Szkolenie e-learningowe „Jak wypromować produkt lokalny w internecie”

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 1 sierpnia – 30 września 2016 r. szkolenie e-learningowe pod tytułem „Jak wypromować produkt lokalny w Internecie”.

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zasad e-marketingu w kreowaniu produktu lokalnego oraz przedstawienie nowoczesnych nośników służących podnoszeniu, jakości świadczonych usług przy pomocy Internetu. Promocja i sprzedaż produktów lokalnych za pomocą narzędzi internetowych w obecnych czasach przynosi wymierne korzyści.

  Uczestnicy zapoznają się z wykorzystaniem kampanii reklamowych w serwisach internetowych, wyszukiwarkach oraz poprzez serwisy społecznościowe oraz na forach dyskusyjnych, które są pomocne w kreowaniu marki lokalnej i sprzedaży produktów.

  Czytaj więcej

  Copyright by Paweł Słabik