NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Wrzesień 2012

06.09.2012

Polecamy pracę Pana Wojciecha Jabłońskiego V-ce prezesa Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza „Równościowe zasady zarządzania przedsiębiorstwem – wyniki z badania”.

 

Czytaj więcej

 
 


 

08.09.2012

W najbliższy poniedziałek tj. 10.09.2012 o godzinie 12.00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Projektu Mazowieckiego Partnerstwa na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji w siedzibie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza w Warszawie.

 


 

09.09.2012

Przedstawiamy interesującą prezentację, autorstwa Pani Małgorzaty Wachowicz, na temat partnerstwa międzysektorowego.

 

W prezentacji poruszone zostały m. in. takie wątki jak:

 

 • Czym są partnerstwa?
 • Bariery w funkcjonowaniu partnerstw
 • Cechy dobrego partnerstwa
 • Etapy budowania partnerstwa
 • Rodzaje partnerstw

   

  Zachęcamy do lektury

   

  Pobierz prezentację

   


   

  09.09.2012

  W dniu 7 września 2012r. w Urzędzie Gminy w Rusinowie odbyło się seminarium w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”.
  W spotkaniu udział wzięli:
  1) Władysław Czarnecki – wójt gminy Gielniów

  2) Marek Madrzecki – wójt gminy Rusinów

  3) Marek Klimek – wójt gminy Potworów

  4) Marian Kmieciak – wójt gminy Odrzywół

  5) Jacek Milczarski – Prezes LGD „Wszyscy Razem”
  oraz członkowie i działacze Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.
   
  Seminarium poprowadził Cezary Nowek – prezes LGD „Razem dla Radomki”.
  W przedstawionej prezentacji omówił idee partnerstwa, w szczególności partnerstwa „Paprykowy szlak”. W dyskusji zebrani przedstawili podglądy dotyczące produktu tradycyjnego Papryka Przytycka. Rozważano przystąpienie do partnerstwa „Paprykowy Szlak” poszczególnych gmin (Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów
  i Rusinów) oraz LGD „Wszyscy Razem”.
  Kolejne spotkania-seminaria dookreślą zakres wzajemnej współpracy.

   


   

  10.09.2012

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na logo produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”.

   

  Czytaj więcej

   


   

  12.09.2012

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie zaprasza na konferencję regionalną „E-COOP – Cyfrowe środowisko współdziałania”, która odbędzie się 4 października 2012 roku. Konferencja jest organizowana w związku z realizacją projektu „E-COOP–Cyfrowe środowisko współdziałania” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Celem Programu INTERREG IV C jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy realizowane poprzez wymianę, współdzielenie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.Perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego obszarów wiejskich na Mazowszu przedstawi Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

  Czytaj więcej>

   


   

  14.09.2012

  „Potencjał i bariery polskiej innowacyjności” to publikacja autorstwa Macieja Bukowskiego, Aleksandra Szpora i Aleksandra Śniegockiego powstała w ramach projektu „(Eko)innowacje – szansą dla Polski” finansowanego w ramach środków otrzymanych z Fundacji im. Stefana Batorego. Została wydana w tym roku przez Instytut Badań Strukturalnych.
  Autorzy dokładnie wyjaśniają zagrożenia i konsekwencje, które niesie ze sobą niski poziom innowacyjności. Szczegółowo opisują kolejne etapy powstawania i wdrażania innowacji oraz konieczne wydatki. Autorzy poruszają również kwestię ograniczeń instytucjonalnych: podkreślają, jak ważne są analizy w obrębie Narodowego Systemu Informacji.
  Pierwsza część publikacji jest w dużej mierze teoretyczna, natomiast w rozdziale „Wspieranie innowacji w Polsce” autorzy odwołują się do większej ilości przykładów. Tutaj również czytelnicy znajdą wiele wykresy i rankingi obrazujące poruszane zagadnienia. Badacze podejmują próbę zdiagnozowania innowacyjności polskiej gospodarki: opisują stan zastany i wyciągają wnioski na podstawie danych.

   

  Serdecznie zapraszamy do lektury

  Czytaj więcej

   


   

  14.09.2012

  Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza Państwa (zarówno członków LGD jak i przedsiębiorców), na bezpłatne dwudniowe seminaria zarządzania firmą oraz zarządzania kadrami. Nie ma ograniczeń i każdy z właścicieli, menedżerów, kierowników, a także pełniących funkcje kierownicze samorządowców i związkowców może wziąć udział w seminarium z zarządzania. Seminaria dotyczą równego traktowania pracowników, a jednym z wiodących tematów są zasady równościowego zarządzania, co jest jednym z podstawowych elementów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt jest dużym przedsięwzięciem realizowanym w 37 powiatach Mazowsza. Jest to unikalna okazja zdobycia wiedzy i nowych umiejętności w bezpośredniej bliskości miejsca pracy lub zamieszkania.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu http://www.mfrs.pl
  Informacji szczegółowych udziela:
  Karolina Selerska, mail: kselerska@zpwim.pl
  telefon: 22 245 41 67 lub 519 762 005
   
  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

   

  Pobierz ulotkę

   


   

  15.09.2012

  Informatycy i entuzjaści z całego świata 15 września będą świętowali Dzień Wolności Oprogramowania. Dzień Wolności Oprogramowania to wydarzenie mające charakter międzynarodowy, którego celem jest promocja idei Open Source wśród społeczeństwa, także wśród osób niezwiązanych z branżą informatyczną. Open Source (w dosłownym tłumaczeniu „otwarte źródło”) to oprogramowanie, które każdy może używać, kopiować, dystrybuować, a także dalej rozwijać, całkiem za darmo i przede wszystkim – legalnie. Wśród oprogramowania open source znajdziemy m.in. system operacyjny Linux, przeglądarkę Firefox czy popularny pakiet biurowy Open Office. Są to aplikacje, które można ściągnąć z internetu i używać swobodnie na swoim komputerze w domu i pracy.
  Dzień Wolności Oprogramowania skupia informatyków oraz enuzjastów z całego świata. – Jest to inicjatywa na skalę światową i sponsoruje ją wiele firm tj. Google, Canonicle czy Linode.

   


   

  17.09.2012

  Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorancką poświęconą tematyce gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
  Zakres tematyczny prac nakierunkowany jest na ukazanie historii tego obszaru, jego kultury, gospodarki a także na wskazanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach z terenu LGD.
  W konkursie mogą wziąć udział prace które zostały napisane w terminie od 1 czerwca 2011 r. Termin napływu zgłoszeń upływa 20 listopada 2012 roku.

  Czytaj więcej

   


   

  17.09.2012

  We wrześniu br. rusza konkurs „Kredyt technologiczny”. W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na inwestycje polegające na wdrożeniu nowych technologii. To jedna z ostatnich szans skorzystania z unijnych pieniędzy w tym okresie programowania. Zapytaj ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku BPH, jak pozyskać dotację ze środków Unii Europejskiej na ten cel.
  Zadaj ekspertom pytanie o dotację.
  Czat z ekspertami – jak sfinansować technologiczny rozwój firmy.

  TERMIN: 20 września, 12.30-14.00

  Zarejestruj się już teraz tutaj a 20 września od 12.30 nasi eksperci będą do Twojej dyspozycji.
  Eksperci:
  • Krzysztof Hoffman – Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK
  • Magdalena Typa, Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych Banku BPH

  Czytaj więcej

   


   

  18.09.2012

  Przedstawiamy obszerne fragment raportu prezentującego model oraz wyniki pilotażowych badań typu foresight na potrzeby Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej (MCIG) w trzech obszarach tematycznych:
  • Innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw;
  • Rozwój lokalny;
  • Wzrost gospodarczy
  Celem realizowanego projektu było wypracowanie modelu badań foresightowych, służących projekcji alternatywnych scenariuszy rozwoju Mazowsza w każdym z analizowanych obszarów oraz jego weryfikacja na podstawie badania pilotażowego.
  Pomiar I, skupiający się na założeniach metodologicznych realizacji projektu oraz zasadach doboru ekspertów w projekcie, realizowany w okresie od listopada 2011 do kwietnia 2012, którego efektem są osnowy scenariuszy rozwoju w poszczególnych obszarach tematycznych oraz czynniki analizy SWOT w ujęciu regionalnym.
   
  Zachęcamy do lektury

  Pobierz raport

   


   

  19.09.2012

  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

  Projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku i rozwija się systematycznie. Konsekwentnie identyfikuje, wyróżnia i promuje inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
  Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach konkursu.
  Często pada pytanie czy nasza firma jest innowacyjna ?
  Czy warto o tym poinformować swoich klientów ?
   
  W ramach konkursu Fundacja Innowacji i Rozwoju identyfikuje i promuje innowacje na różnych poziomach skomplikowania i zaawansowania. Innowacje to nie są tylko przełomowe rozwiązania technologiczne na świecie, wynalazek nowego urządzenia czy nowa metoda technologiczna. W ramach konkursu Fundacja zajmuje się również innowacjami na poziomie krajowym, branżowym i regionalnym.

  Czytaj więcej

   


   

  20.09.2012

  Jesteś właścicielem firmy?

  Menadżerem?

  Kierownikiem?

   

  Wiedza dla Twojej Firmy teraz w Powiecie RADOMSKIM!
  Zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe seminaria informacyjne organizowane w ramach projektu „Mazowiecka Firma Równych Szans”, których Uczestnikami mogą być przedstawiciele:
  -przedsiębiorstw,
  -jednostek samorządu terytorialnego,
  -instytucji otoczenia biznesu.
  Seminaria z tematu „Zarządzanie firmą równych szans dla pracodawców i menedżerów” skonstruowano tak, by każdy Uczestnik mógł podczas zajęć stworzyć swój konkretny plan realizacji określonego celu istotnego z punktu widzenia jego firmy lub działu. Pojawią się w nich zagadnienia dotyczące:
  -budowania strategii firmy,
  -dostosowania działań do zmieniającego się otoczenia biznesowego,
  -zarządzania kadrami,
  -wdrażania i efektywnego wykorzystywania polityki równościowej.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu
  Informacji szczegółowych udziela:
  Karolina Selerska, mail: kselerska@zpwim.pl
  telefon: 22 245 41 67 lub 519 762 005
   
  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

   

  Pobierz ulotkę

   


   

  20.09.2012

  Od 24 do 27 września 2012 r. w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano ponad 60 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na sześć tysięcy. Jedna z sesji zostanie poświęcona „Wsparciu firm sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020”.
  Podobnie jak większość sesji kongresowych sesja „Wsparcie firm sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020” będzie miała formułę moderowanego panelu dyskusyjnego, dzięki której wszyscy chętni uczestnicy będą mogli wziąć aktywny udział w sesji i podyskutować z zaproszonymi ekspertami. Sesja odbędzie się 26 września 2012 r. w godz. 13.30-15.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
  Organizatorami wydarzenia są Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajową Izbą Gospodarczą.

   

  Program kongresu

   


   

  20.09.2012

  W dniu 20.09.2012 roku odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu „Mazowieckie Partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”. W spotkaniu udział wzięli udział burmistrz i wójtowie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Radomka.
  1. Sławomir Białkowski – Przewodniczący Związku Gmin Radomka, Wójt Gminy Zakrzew
  2. Krzysztof Murawski –Wójt Gminy Wolanów
  3. Witold Studziński –Wójt Gminy Wieniawa
  4. Tomasik Tadeusz – Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha
  5. Wojciech Walczak – Wójt Gminy Jedlińsk
  6. Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk
   
  Seminarium poprowadził Cezary Nowek.
  W swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasową i planowaną działalność partnerstwa Paprykowy Szlak, m.in.:
  • współpraca z gminami „paprykowymi
  • współpraca z organizacjami rolniczymi
  • propagowanie partnerstwa wśród grup producenckich
  • aktywacja strony www.paprykaprzytycka.eu

   


   

  21.09.2012

  Pragniemy poinformować iż do partnerstwa Paprykowy Szlak
  przystąpił Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
  Deklaracje przystąpienia do partnerstwa Paprykowy Szlak podpisał Dyrektor Sylwester Grotkowski

   


   

  24.09.2012


   
   
   
   
   

  Serdecznie zapraszamy na konferencje pt. „Rozwój paprykowego regionu radomskiego” która odbędzie się w dniu 26 września 2012 r. w siedzibie grupy producenckiej „Polska Papryka” w Głuszynie.
   
  Przebieg Konferencji:
  • Otwarcie spotkania, powitanie gości – Bogusław Włodarczyk, Dyrektor MODR Oddział Radom
  • Droga do rejestracji produktu tradycyjnego „Papryka Przytycka” dająca nowe możliwości i szanse na rozwój regionu – Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek
  • Wsparcie planowanych inwestycji usługowo – przemysłowych w regionie paprykowym funduszami pomocowymi – Wicemarszałek woj. Mazowieckiego Leszek Ruszczyk
  • Rola – rozwój i oczekiwania grup producenckich działających w regionie paprykowym – Prezes Grupy „Polska Papryka”, Marek Grela – Prezes Grupy „Unipapryka”, Paweł Myziak – Prezes Grupy „Fresh Papryka”
   
  Na spotkanie zapraszają Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego, Grupa Producencka Polska Papryka oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

   


   

  26.09.2012

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Funduszy Unijnych (MJWPU), zaprasza do zapoznania się z nowym portalem www.fan.mazowia.eu. Portal ma charakter informacyjno – rozrywkowy i skierowany jest do młodzieży. Stanowi źródło informacji na temat realizowanych projektów finansowanych z funduszy UE, oraz działań promocyjnych prowadzonych w MJWPU, a także w Unii Europejskiej. To także platforma wymiany informacji o ciekawych wydarzeniach z regionu realizowanych przez beneficjentów oraz skierowanych do młodzieży.
  Obecnie na portalu: gry, informacje o aktualnych konkursach organizowanych w UE, przeprowadzone kampanie informacyjno-promocyjne MJWPU.
   
  Zapraszamy

  Przejdź do portalu

   


   

  27.09.2012

  Serdecznie zachęcamy Państwa do współredagowania serwisów internetowych Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.
  Portale www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl oraz www.innowacyjnaradomka.pl miesięcznie odwiedza ponad 18 tysięcy internautów. Są one popularnymi witrynami wśród mieszkańców naszego regionu, którzy poszukują najważniejszych informacji związanych z życiem naszych „małych ojczyzn”.

  Za pomocą naszych witryn internetowych możemy informować o wydarzeniach które mają miejsce w Państwa miejscowościach. Chętnie przedstawimy ciekawe inicjatywy odbywające się w placówkach kulturalnych, oświatowych; projekty i działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, a także również te, które realizują przedsiębiorcy czy osoby prywatne.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy kierować materiały na adres mailowy stowarzyszenia: zarzad@razemdlaradomki.pl.
   
  Z poważaniem
  Prezes Zarządu
  Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
  Cezary Adam Nowek

   


   

  27.09.2012

  W dniu 25.09.2012 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oddział w Radomiu, odbyło się seminarium rolników-członków Radomskiej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
  Spotkanie Otworzył Pan Robert Dobosz witając zgromadzonych i prezentując porządek spotkania. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Cezary Nowek w prezentacji multimedialnej przedstawił ideę partnerstwa, a w szczególności partnerstwa „Paprykowy Szlak” oraz proces tworzenia produktów tradycyjnych i lokalnych. Zaprezentował drogę produktu „Papryka Przytycka” do wpisu na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także potrzebę prac nad wnioskiem do Komisji Europejskiej w celu uzyskania certyfikatu jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. W dyskusji Pan Jacek Paszkowski, przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego MIR, członek Zarządu Wojewódzkiego MIR z Belska Dużego, przedstawił doświadczenie z prac nad uzyskaniem certyfikatu UE dla produktu „Jabłko Grójeckie”. A także korzyści jakie uzyskały sadownicy skupieniu w grupach producenckich rejonu grójeckiego.
  Decyzje o przystąpieniu do partnerstwa „Paprykowy Szlak” podejmie Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej na najbliższym posiedzeniu.
   
  Zdjęcia z seminarium:

   


   

  28.09.2012


   
   
   
   
   

  W konferencji na temat „Rozwoju paprykowego regionu radomskiego” w dniu 26.09.2012r. w Gluszynie uczestniczyli:
   
  • Bogusław Włodarczyk – Dyrektor Delegatury Urzędu Mazowieckiego w Radomiu
  • Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”
  • Dariusz Wołczyński – Wójt gminy Przytyk
  • Marek Klimek – Wójt gminy Potworów
  • Artur Papis – Wójt gminy Klwów
  • Marek Madrzecki – Wójt gminy Rusinów
  • Roman Sobczak – Prezes grupy producenckiej „Papryka Polska”
  • Marek Grela – Prezes grupy producenckiej „Unipapryka”
  • Rolnicy – producenci papryki
   
  Na konferencji omówiono
  • Funkcjonowanie partnerstwa „Paprykowy Szlak”
  • Działania jakie należy podjąć w zakresie promocji papryki jako produktu tradycyjnego
  • Inwestycje usługowo-przemysłowe w gminie Przytyk związane z Papryką
  • Funkcjonowanie paprykowych grup producenckich obecnie i w perspektywie 2014-2020
  • Problemy z jakimi borykają się rolnicy-producenci papryk

   
  Zdjęcia z seminarium:

   


   

  <- Powrót do archiwum

 • Copyright by Paweł Słabik