NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji

 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie – organizowaną przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji.” To wyjątkowe wyróżnienie, otrzymaliśmy za realizację inicjatywy „E-learning dla rozwoju południowego Mazowsza”.

 

 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie Nagrodzona inicjatywa Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” obejmuje dwa projekty szkoleń e-learnigowych, które zostały skierowane do organizacji pozarządowych „E-learning skutecznym narzędziem III sektora na wsiach” oraz do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”, w których udział wzięło blisko 400 osób.
 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas zorganizowanej w ubiegły czwartek konferencji „Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”.


10.07.2013

Mazovia

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. Pozadotacyjne wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczej, które odbędzie się w Warszawie, w dniu 17 lipca 2013 r. w godzinach 10.00 – 13.00. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, start-up oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 
W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • Inicjatywa JEREMIE – BGK
 • Projekty „Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz „Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw” – MRFP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu, prosimy o wysłanie w formacie np. PDF czytelnie wypełnionego oraz odręcznie podpisanego, zeskanowanego formularza zgłoszeniowego na adres spotkanie_informacyjne@mazowia.eu. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenia zakwalifikowania Słuchacza na Spotkanie Informacyjne wraz z miejscem organizacji spotkania, zostanie przesłane na wskazany w formularzu czytelny adres mailowy.

Pobierz formularz zgłoszeniowy


28.06.2013

Przedstawiamy prezentacje „Polskie partnerstwa – fikcja czy szansa rozwojowa?” opracowaną przez dr Andrzeja Grzybałe oraz wygłoszoną podczas konferencji Partnerstwo – to się opłaca! Rola i znaczenie współpracy Partnerskiej w nadchodzącej perspektywie 2014-20 organizowanej przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w dn. 26.06.2013 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W prezentacji zawarte zostały informacje dotyczące m.in.:

 • Wzorce zarządzania publicznego
 • Czy partnerstwo jest dobrym rozwiązaniem?
 • Kapitału dla partnerstwa

Zapraszamy do lektury

Pobierz prezentacje


18.06.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od początku swojej działalności promuje przedsiębiorstwa wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania i wrażliwością na sprawy pracownicze.
 
W tym roku postanowił nagrodzić firmy, które wdrażają standardy równościowego zarządzania, dbając o równy dostęp do szkoleń, podwyżek i awansów przedstawicieli obu płci, które realizują działania antydyskryminacyjne zarówno na etapie prowadzenia rekrutacji, jak i zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego w roku 2012 przez ZPWiM, zagadnienia związane z realizacją polityk równościowych w mazowieckich przedsiębiorstwach nie są jeszcze powszechnie znane i respektowane. Tym bardziej ZPWiM chce upowszechnić dobre praktyki realizowane w przedsiębiorstwach na Mazowszu. Zaprezentuje je podczas uroczystej gali, wieńczącej realizację konkursu „Mazowiecka Firma Równych Szans”.
 
Program gali:

 • 18.45 Rejestracja gości
 • 19.10 Otwarcie gali – Jacek Całus, Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 19.20 Wystąpienie Gości Honorowych
 • 19.40 Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Mazowiecka Firma Równych Szans
 • 20.15 Występ muzyczny Gościa Niespodzianki
 • 20.45 Uroczysta kolacja

Gala odbędzie się 26 czerwca 2013 roku, w Warszawskim Centrum EXPO XXII, ul. Prądzyńskiego 12/14.

Zarejestruj się ON-LINE

Zgłoszenia są przyjmowane do 21 czerwca br. celem wyznaczenia miejsc.telefon: (22) 887 64 20/21, e-mail: zpwim@zpwim.pl


16.06.2013

Systematycznie prowadzone badania sondażowe w ramach „Diagnozy Społecznej” dowodzą, że poziom zaufania w polskim społeczeństwie jest niepokojąco niski. Potwierdzają to również raporty europejskie, takie jak European Social Survey, w którym Polacy znaleźli się na ostatnim miejscu wśród społeczeństw biorących udział w badaniu.
 
Szczególne trudności występują w obszarze współpracy naturalnych, wydawać by się mogło, partnerów: administracji samorządowej, nauki i biznesu. Mimo upowszechniania dobrych praktyk światowych i europejskich, jak również dostępności instrumentów finansowych, pochodzących głównie ze środków Unii Europejskiej, ranga i znaczenie partnerstw zawieranych na rzecz rozwiązywania określonych problemów są wciąż niedoceniane. Nie dostrzegana jest waga współpracy, prowadzącej do wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw i jednostek terytorialnych, a przecież interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów jest podstawą budowania kapitału społecznego, niezbędnego do radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, jakie przynosi rzeczywistość.
 

 • Jak zatem skutecznie integrować i zachęcać do współpracy samorządy, naukę, biznes, organizacje społeczne?
 • Jakie są wymierne korzyści z tej współpracy?
 • Jakie instrumenty wspierania działań partnerskich proponuje Komisja Europejska w nadchodzącej perspektywie 2014-20?
 • Jak do podejmowania wspólnych inicjatyw na linii samorząd-samorząd, samorząd-biznes, biznes- nauka i inne. będą zachęcały Władze Województwa Mazowieckiego, stosując instrumentarium nowego Regionalnego Programu Operacyjnego?

Na te i inne pytania padną odpowiedzi podczas konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy przedstawicieli nauki, administracji publicznej, organizacji społecznych i okołobiznesowych, jak również inne osoby zainteresowane powyższą problematyką.
 
W programie konferencji:

 • Prezentacja założeń i dorobku projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”
 • Prezentacja partnerstw utworzonych w ramach projektu
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) – nowe instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.
 • Partnerstwo dla rozwoju Mazowsza – założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20
 • Polskie partnerstwa – fikcja czy szansa rozwojowa?
 • Wręczenie nagród w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Zarejestruj się online

Konferencja bezpłatna. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje: Anna Wolska, ZPWIM, tel. 784 004 002, email: anna.wolska@zpwim.pl


05.06.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza samorządy, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, klastry i inne podmioty do udziału w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w regionie. Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najciekawszych, realizowanych w formule partnerskiej i możliwych do upowszechnienia innowacyjnych inicjatyw realizowanych przez podmioty/grupy podmiotów działających na terenie województwa mazowieckiego na rzecz podniesienia adaptacyjności przedsiębiorstw.
 
Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2013 r. Laureaci konkursu zyskają możliwość promocji wypracowanych rozwiązań i prestiżowy tytuł przyznany przez najbardziej rozpoznawalną mazowiecką organizację pracodawców. Zapraszamy do udziału!

Formularz Konkursowy
Regulamin Konkursu


03.06.2013

Na podstawie wyników badań focusowych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników z terenu województwa mazowieckiego, zostały zidentyfikowane najpoważniejsze deficyty informacyjne w obszarze związanym z przestrzeganiem zasad równościowego zarządzania.
 
Na specjalnie przygotowanej platformie znajdą Państwo materiały, które pozwolą uzupełnić luki informacyjne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, tj:
DWA SEMINARIA INFORMACYJNE W FORMULE ON-LINE:

 1. Polityka kadrowa nowoczesnej firmy – przeznaczone w szczególności dla pracowników działów kadr,HR oraz osób odpowiedzialnych za budowanie kultury organizacyjnej
 2. Zarządzanie firmą równych szans – przeznaczone w szczególności dla menedżerów i kierowników podmiotów zarówno prywatnych jak i publicznych

TRZY PAKIETY EDUKACYJNE W FORMULE E-LEARNING:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu równościowym
 2. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych
 3. Rozwiązania prawne zapewniające równe traktowanie kobiet i mężczyzn w firmie

Aby skorzystać z dostępnych materiałów, należy zarejestrować się w systemie.

 


 

„Południowe Mazowsze – marką turystyczną”

Z początkiem miesiąca kwietnia 2013 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” działając na rzecz budowy marki i kreowania wizerunku obszaru Południowego Mazowsza, poprzez realizację odpowiednich działań marketingowych, inicjowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych – zainicjowało powstanie Partnerstwa o nazwie „Południowe Mazowsze – marką turystyczną”. Do najważniejszych zadań Partnerstwa należy m.in.:

 • Marketing turystyczny obszaru Południowego Mazowsza zarówno w kraju, jak i poza jego granicami
 • Integracja lokalnego środowiska wokół prac nad rozwojem turystycznym
 • Promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców z sektora turystycznego i innych zainteresowanych grup
 • Opracowanie projektu współpracy związanego z promocją turystyczną

Więcej informacji w 37 numerze Biuletynu LGD „Razem dla Radomki”
 


 

Zdrowa, ekologiczna żywność, wyroby regionalne nasze rodzime i ze świata czekały na gości drugiej edycji Targów Produktów Regionalnych „Regionalia”, które odbyły się w miniony weekend w Centrum Targowym MT w Warszawie. Wydarzenie poświęcone są szeroko pojętej zdrowej i ekologicznej żywności i wyrobom regionalnym. Mają na celu promocję lokalnych producentów żywności, którzy posługują się naturalnymi, ekologicznymi bądź tradycyjnymi sposobami jej wytwarzania. Tegoroczne targi połączoną z największą polską imprezą turystyczną – Targami Turystyki i Wypoczynku LATO.

 

W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” które na swoim stoisku zaprezentowało przedsiębiorców z terenu naszych gmin: Piekarnię „Wacyn”, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Ted” z Przytyka, Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz – producenta naturalnie mętnych soków „Smaczek z Doliny”. Zaprezentowane zostały liczne materiały promocyjne i informacyjne (publikacje, mapy, informatory turystyczne, przewodniki, gadżety, ulotki i broszury promujące wypoczynek w Dolinie Radomki). Każdy z gości odwiedzających nasze stoisko mógł spróbować przepysznych produktów tradycyjnych: szynki szlacheckiej, salcesonu wizytowego, produktów regionalnych: golonki pieczonej, szynki surowo-dojrzewającej, miodów odmianowych, jak również wyrobów piekarniczych – chleba żytniego z żurawiną, chleba gryczanego z ziemniakami. Dużym powodzeniem cieszyły się też naturalnie mętne soki jabłkowe.

 

Wydarzenie to stanowi różnorodny katalog wyrobów, które wytwarzane są często według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenia, na bazie lokalnych surowców i w sposób przyjazny dla środowiska. „Regionalia” to jednak nie tylko żywność, ale też inne wyroby. Odwiedzający targi mogli znaleźć tutaj m.in. biżuterię, naturalne kosmetyki, miody, wyroby rzemieślnicze, modę inspirowaną folklorem, wina i browary, a także produkty z całego świata. Targi promują skarby natury i danego regionu . Są znakomitym miejscem do nawiązania nowych kontaktów i wypromowaniem marki.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z „Regionaliów”!

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia
LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

 


 

22.05.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza samorządy, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, klastry i inne podmioty do udziału w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w regionie. Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najciekawszych, realizowanych w formule partnerskiej i możliwych do upowszechnienia innowacyjnych inicjatyw realizowanych przez podmioty/grupy podmiotów działających na terenie województwa mazowieckiego na rzecz podniesienia adaptacyjności przedsiębiorstw.
 
Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2013 r. Laureaci konkursu zyskają możliwość promocji wypracowanych rozwiązań i prestiżowy tytuł przyznany przez najbardziej rozpoznawalną mazowiecką organizację pracodawców. Zapraszamy do udziału!

Formularz Konkursowy
Regulamin Konkursu

 


 

23.04.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorców sektora MŚP, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, centrów transferu technologii na III seminarium informacyjne pt.:

„Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką – umowa partnerska”

które odbędzie się  25 kwietnia 2013 roku, w godz.: 10:00 – 12:00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, (budynek UNIWERSAL, za Rotundą) sala nr 4 (III piętro)

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium jest częścią projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji, współfinansowanego ze  środków EFS

Zaproszenie i program seminarium

 


 

25.02.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorców sektora MŚP, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, centrów transferu technologii na seminarium informacyjne pt.:
„Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką”,
które odbędzie się 28 lutego 2013 roku, w godz.: 13:00 – 15:00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, sala nr 226 (II piętro) (budynek UNIWERSAL, za Rotundą).
 
Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminarium jest częścią projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji, współfinansowanego ze środków EFS.

Czytaj więcej

 


 

14.01.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza serdecznie zaprasza do udziału w seminarium informacyjnym: „Czy nauka może być przedsiębiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu”.
Seminarium odbędzie się w dniu 16 stycznia 2013 roku, o godz.: 10:00 w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10.
 
Program seminarium obejmuje wystąpienia:

 • Udział przedsiębiorstw w komercjalizacji badań naukowych -prof. dr hab. Tadeusz Baczko – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Bariery współpracy na linii biznes-nauka – prof. dr hab. Joanna Kotowicz – Jawor – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Problemy kreowania, realizacji i komercjalizacji innowacji technicznych – prof. dr hab. Adam Mazurkiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji PIB
 • Aktywność innowacyjna a programy unijne : dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość. Program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” – dr Jerzy Kwieciński – Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

Zgłoszenia prosimy kierować do 14 stycznia 2013 roku na adres: karolina.selerska@zpwim.pl , tel. 022 887 64 20, tel. kom. 604 451 999.

 

Zaproszenie i program seminarium

 


 

06.12.2012

W ramach realizacji projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji” w dniu 04.12.2012 r. powstało kolejne, trzecie już Partnerstwo pod nazwą „Piaskowiec Szydłowiecki”.
Głównym celem Partnerstwa jest propagowanie i promocja tegoż właśnie Piaskowca.

 


 

06.12.2012

W dniu 27.11.2012r. w Zwoleniu zostało zawarte porozumienie Zwoleńskiej Sieci Współpracy w ramach realizacji projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Celem Zwoleńskiej Sieci Współpracy jest tworzenie warunków dialogu, komunikacji i rozwój współpracy przedsiębiorców, samorządu lokalnego, stowarzyszeń i instytucji naukowych dla zwiększenia adaptacyjności, innowacyjności i konkurencyjności. Obszar działania obejmuje województwo mazowieckie.
 
To drugie po „Paprykowym szlaku” drugie partnerstwo powstałe w trakcie realizacji projektu. „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”

Czytaj więcej

 


 

01.12.2012

Pragniemy poinformować iż do Partnerstwa “Paprykowy Szlak” przystąpiła Gmina Wyśmierzyce.
 
Gmina Wyśmierzyce położone jest w zachodniej części powiatu białobrzeskiego w subregionie radomskim w dolinie rzeki Pilicy. Ogólna powierzchnia Miasta i Gminy Wyśmierzyce wynosi około 10431 ha, co stanowi 16,3% całej powierzchni powiatu białobrzeskiego i zamieszkuje go 2886 osób.
Na obszarze gminy coraz bardziej popularna staje się uprawa różnych gatunków papryki, głównie czerwonej i zielonej.

 


 

28.11.2012

Przedstawiamy nowe logo Papryki Przytyckiej, które zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

 


 

14.11.2012

Kontynuując budowanie Partnerstwa w ramach projektu pn. „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej ma zaszczyt zaprosić Pana do wzięcia udziału w trzecim seminarium, które odbędzie się 20 listopada 2012 r. o godz.11.00 w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36a (budynek inkubatora przedsiębiorczości)
Prosimy jednocześnie o potwierdzenie przybycia do 19 listopada br. na adres: artur.adamski@zpwim.pl lub telefonicznie 536 519 800.
W załączeniu przedstawiam harmonogram spotkania.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
 
Program III Seminarium

 • 10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników seminarium
 • 11:00 – 11:15 Powitanie uczestników seminarium
  Andrzej Jarzyński, Burmistrz Miasta Szydłowiec
  Artur Adamski, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 11:15 – 12:00 „Budowa marki regionalnej”
  Iwona Wujastyk ,Kierownik Biura Marki i Wizerunku Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 12:00 – 12:30 „Budowa wspólnej marki regionalnej” – dobre praktyki
  Cezary Nowek ,Prezes Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”
 • 12:30 – 12:50
  „Możliwości wykorzystania piaskowca szydłowieckiego w projektowaniu budynków” – przedstawiciel architektów
 • 12.50- 13.20 „Partnerzy w projekcie – jak właściwie wykorzystać ich potencjał” – dobre praktyki
  Wojciech Jabłoński , Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 13.20-13.50 Dyskusja
 • 14.00 Zakończenie

 


 

12.11.2012

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna mają zaszczyt zaprosić Państwa na III seminarium: Dobre praktyki budowania partnerstw, potrzeba budowania partnerstw międzynarodowych, które odbędzie się w dn. 14.11.2012r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej „Metrol” w Zwoleniu, ul. Kochanowskiego 100.
 
Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • przedsiębiorców z sektora MSP
 • organizacje przedsiębiorców: organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia
 • przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawicieli świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości

Program seminarium:

 • 13.00 – Rejestracja uczestników seminarium
 • 13.30 – Powitanie uczestników seminarium – prof. dr hab. Henryk Bednarczyk ITeE-PIB Radom
 • 13.45 – Dobre praktyki budowania partnerstw, potrzeba budowania partnerstw międzynarodowych
 • 15.00 – Forum dyskusyjne

Udział w seminariach jest bezpłatny Organizatorzy zapewniają uczestnikom catering.
 
Jesteśmy przekonani, że razem stworzymy nowe możliwości naszej sieci współpracy.
 
Projekt realizowany jest w porozumieniu i współpracy z Powiatem Zwoleńskim i Gminą Zwoleń

Zobacz więcej

 


 

07.11.2012

Przedstawiamy Państwu prezentację przygotowaną przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, która została przedstawiona na VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 25-26 października 2012 r w Zegrzu. Tematem prezentacji jest „Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – stan bieżący przygotowań oraz perspektywy”.
 
Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna integrować główne cele polityki określone w Strategii Europa 2020 i być spójna z ogólnymi celami polityki spójności gospodarczej i społecznej określonymi w Traktacie

Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna towarzyszyć płatnościom bezpośrednim i środkom rynkowym WPR oraz uzupełniać je, a tym samym przyczyniać się do osiągnięcia celów tej polityki ustanowionych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 
W prezentacji przedstawiono m.in co wchodzi w skład programu rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z propozycjami UE oraz podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich .
 
Zachęcamy do lektury!

Pobierz prezentację

 


 

06.11.2012

Przedstawiamy Państwu prezentację Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, która została przedstawiona na VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 25-26 października 2012 r w Zegrzu. Tematem prezentacji jest „Mazowsze wczoraj, dziś i jutro”.
 
W publikacji opisane są mocne oraz słabe strony Województwa Mazowieckiego, dynamika przyrostu środków produkcji. Porównane są liczby gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w latach 2002 i 2010. Przedstawione zostały również szanse i zagrożenia dla Mazowsza w przyszłości.
 
Zachęcamy do lektury!

Pobierz prezentację

 


 

04.11.2012

Przedstawiamy Państwu interesującą publikację Zastępcy Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW dr Waldemara Guba. Tematem pracy są Główne założenia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 oraz przebieg prac nad strategią.
 
Celem ogólnym SZRWRiR jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju, a także:

 • Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej
 • Bezpieczeństwo żywnościowe
 • Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
 • Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich

Zachęcamy do lektury!

Pobierz prezentację

 


 

30.10.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu wraz z Partnerami: Powiatem Przysuskim, Powiatem Radomskim, Powiatem Szydłowieckim i Powiatem Zwoleńskim zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
 
Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

 
Spotkania odbędą się w dniach:

 • 05 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7
 • 06 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła II 10
 • 07 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7
 • 08 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl
 
Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi
przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

 


 

23.10.2012

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, pod tytułem: „Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność? Budowa partnerstwa na rzecz promocji gmin i powiatów Mazowsza” realizowaną w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Celem konferencji jest zainicjowanie debaty na temat wspólnej promocji i wzmocnienia konkurencyjności Mazowsza.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem regionalnym i gospodarczym Mazowsza, jego promocją oraz podnoszeniem konkurencyjności województwa mazowieckiego: Lokalne Grupy Działania, władze samorządowe różnych szczebli, organizacje turystyczne, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, organizacje działające w obszarze rozwoju lokalnego, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe i badawcze.
 
Konferencja będzie miała charakter branchu, podczas którego będzie można swobodnie podyskutować na temat budowania wspólnej strategii promocji gmin i powiatów Mazowsza.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały informacyjne, poczęstunek, bezpłatne miejsca parkingowe.
Konferencja odbędzie się 29 października 2012 w Klubie Arco, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 19 w Warszawie, w godzinach 11:00 – 13:00.
 
Poniżej do pobrania:
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

 


 

21.10.2012

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna mają zaszczyt zaprosić Państwa na II seminarium: Nasz lokalny potencjał, co możemy zrobić dla siebie?, które odbędzie się w dniu 23.10.2012r w P.P.H.U. „METROL” w Zwoleniu, ul. Kochanowskiego 100.
W programie m.in. Przedstawienie lokalnej strategii innowacji przez LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój.
 
Do udziału zapraszamy:

 • przedsiębiorców z sektora MŚP
 • organizacje przedsiębiorców: organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia,
 • przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawicieli świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości.

Udział w seminariach jest BEZPŁATNY. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe oraz catering.
 

Program seminarium

 


 

08.10.2012

Pragniemy poinformować iż do Partnerstwa „Paprykowy Szlak”
przystąpiła Mazowiecka Izba Rolnicza.
Deklaracje przystąpienia do partnerstwa „Paprykowy Szlak” podpisał Kierownik Biura MiR oddział w Radomiu Zbigniew Getler.

 
 


 

28.09.2012

W konferencji na temat „Rozwoju paprykowego regionu radomskiego” w dniu 26.09.2012r. w Gluszynie uczestniczyli:
 
• Bogusław Włodarczyk – Dyrektor Delegatury Urzędu Mazowieckiego w Radomiu
• Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”
• Dariusz Wołczyński – Wójt gminy Przytyk
• Marek Klimek – Wójt gminy Potworów
• Artur Papis – Wójt gminy Klwów
• Marek Madrzecki – Wójt gminy Rusinów
• Roman Sobczak – Prezes grupy producenckiej „Papryka Polska”
• Marek Grela – Prezes grupy producenckiej „Unipapryka”
• Rolnicy – producenci papryki
 
Na konferencji omówiono
• Funkcjonowanie partnerstwa „Paprykowy Szlak”
• Działania jakie należy podjąć w zakresie promocji papryki jako produktu tradycyjnego
• Inwestycje usługowo-przemysłowe w gminie Przytyk związane z Papryką
• Funkcjonowanie paprykowych grup producenckich obecnie i w perspektywie 2014-2020
• Problemy z jakimi borykają się rolnicy-producenci papryk

 
Zdjęcia z seminarium:

 
 
 
 
 
 


 

27.09.2012

W dniu 25.09.2012 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oddział w Radomiu, odbyło się seminarium rolników-członków Radomskiej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Spotkanie Otworzył Pan Robert Dobosz witając zgromadzonych i prezentując porządek spotkania. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Cezary Nowek w prezentacji multimedialnej przedstawił ideę partnerstwa, a w szczególności partnerstwa „Paprykowy Szlak” oraz proces tworzenia produktów tradycyjnych i lokalnych. Zaprezentował drogę produktu „Papryka Przytycka” do wpisu na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także potrzebę prac nad wnioskiem do Komisji Europejskiej w celu uzyskania certyfikatu jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. W dyskusji Pan Jacek Paszkowski, przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego MIR, członek Zarządu Wojewódzkiego MIR z Belska Dużego, przedstawił doświadczenie z prac nad uzyskaniem certyfikatu UE dla produktu „Jabłko Grójeckie”. A także korzyści jakie uzyskały sadownicy skupieniu w grupach producenckich rejonu grójeckiego.
Decyzje o przystąpieniu do partnerstwa „Paprykowy Szlak” podejmie Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej na najbliższym posiedzeniu.
 
Zdjęcia z seminarium:

 
 
 
 
 
 


 

24.09.2012


 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy na konferencje pt. „Rozwój paprykowego regionu radomskiego” która odbędzie się w dniu 26 września 2012 r. w siedzibie grupy producenckiej „Polska Papryka” w Głuszynie.
 
Przebieg Konferencji:
• Otwarcie spotkania, powitanie gości – Bogusław Włodarczyk, Dyrektor MODR Oddział Radom
• Droga do rejestracji produktu tradycyjnego „Papryka Przytycka” dająca nowe możliwości i szanse na rozwój regionu – Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek
• Wsparcie planowanych inwestycji usługowo – przemysłowych w regionie paprykowym funduszami pomocowymi – Wicemarszałek woj. Mazowieckiego Leszek Ruszczyk
• Rola – rozwój i oczekiwania grup producenckich działających w regionie paprykowym – Prezes Grupy „Polska Papryka”, Marek Grela – Prezes Grupy „Unipapryka”, Paweł Myziak – Prezes Grupy „Fresh Papryka”
 
Na spotkanie zapraszają Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego, Grupa Producencka Polska Papryka oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

 

 


 

21.09.2012

Pragniemy poinformować iż do partnerstwa Paprykowy Szlak
przystąpił Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
Deklaracje przystąpienia do partnerstwa Paprykowy Szlak podpisał Dyrektor Sylwester Grotkowski

 


 

20.09.2012

W dniu 20.09.2012 roku odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu „Mazowieckie Partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”. W spotkaniu udział wzięli udział burmistrz i wójtowie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Radomka.
1. Sławomir Białkowski – Przewodniczący Związku Gmin Radomka, Wójt Gminy Zakrzew
2. Krzysztof Murawski –Wójt Gminy Wolanów
3. Witold Studziński –Wójt Gminy Wieniawa
4. Tomasik Tadeusz – Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha
5. Wojciech Walczak – Wójt Gminy Jedlińsk
6. Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk
 
Seminarium poprowadził Cezary Nowek.
W swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasową i planowaną działalność partnerstwa Paprykowy Szlak, m.in.:
• współpraca z gminami „paprykowymi
• współpraca z organizacjami rolniczymi
• propagowanie partnerstwa wśród grup producenckich
• aktywacja strony www.paprykaprzytycka.eu

 


 

09.09.2012

W dniu 7 września 2012r. w Urzędzie Gminy w Rusinowie odbyło się seminarium w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”.
W spotkaniu udział wzięli:
1) Władysław Czarnecki – wójt gminy Gielniów
2) Marek Madrzecki – wójt gminy Rusinów
3) Marek Klimek – wójt gminy Potworów
4) Marian Kmieciak – wójt gminy Odrzywół
5) Jacek Milczarski – Prezes LGD „Wszyscy Razem”
oraz członkowie i działacze Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.
 
Seminarium poprowadził Cezary Nowek – prezes LGD „Razem dla Radomki”.
W przedstawionej prezentacji omówił idee partnerstwa, w szczególności partnerstwa „Paprykowy szlak”. W dyskusji zebrani przedstawili podglądy dotyczące produktu tradycyjnego Papryka Przytycka. Rozważano przystąpienie do partnerstwa „Paprykowy Szlak” poszczególnych gmin (Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów
i Rusinów) oraz LGD „Wszyscy Razem”.
Kolejne spotkania-seminaria dookreślą zakres wzajemnej współpracy.

 


 

08.09.2012

W najbliższy poniedziałek tj. 10.09.2012 o godzinie 12.00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Projektu Mazowieckiego Partnerstwa na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji w siedzibie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza w Warszawie.

 


 

06.09.2012

Badanie dotyczące równościowego zarządzania realizowane było jako część projektu „Mazowiecka Firma równych szans” i stanowiło uzupełnienie działań mających na celu promocje w środowisku mazowieckich pracodawców i pracowników równościowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem i korzyści z nich wynikających. Istotą badania było założenie, że nowoczesne zarządzanie firmą opiera się na poszanowaniu równości płci, a wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani. Zarządzanie równościowe oznacza tworzenie takich ram organizacji pracy, stwarzanie takich warunków rozwoju, które niezależnie od specyficznej sytuacji kobiet i mężczyzn pozwalają im na pełne wykorzystanie ich możliwości.
 
Celem badania było uzyskanie wiedzy, czy i w jaki sposób zasady równościowego zarządzania są wdrażane w mazowieckich przedsiębiorstwach oraz zidentyfikowanie barier i deficytów w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

Pobierz raport

 


 

24.08.2012

Partnerstwo Paprykowy Szlak

 

W niedzielę 19 sierpnia br. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku zostało zawarte Partnerstwo „Paprykowy Szlak” którego najważniejszym celem jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi. Do Partnerstwa przystąpiło Starostwo Powiatowe w Radomiu, gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew oraz jego inicjator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

 

Czytaj więcej

 


 

21.08.2012

Seminarium LGD Razem dla Radomki: „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”. Powstanie partnerstwa „Paprykowy Szlak”

 

W niedzielę 19 sierpnia br. w Przytyku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomiu oraz Gminą Przytyk przeprowadziły seminarium zatytułowane „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”. Spotkanie towarzyszyło 13 Ogólnopolskim Targom Papryki, które organizowane są od 1999 roku i mają na celu promocję przednich odmian papryki.

 

Czytaj więcej

 


 

17.08.2012

XIII Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku – 19 sierpnia 2012 r.

 

19 sierpnia 2012 r. w Przytyku odbędzie się 13 edycja Ogólnopolskich Targów Papryki . Jest to impreza organizowana od 1999 roku z inicjatywy Wójta Gminy Przytyk, Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej.

 

Czytaj więcej

 


 

14.08.2012

Seminarium „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”

 

W tym roku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza na towarzyszące targom – seminarium zatytułowane „Papryka Przytycka- droga do produktu chronionego prawem unijnym”, podczas którgo zostanie zawarte partnerstwo – jednostki samorządu terytorialnego, Lokalnych Grup Działania oraz producentów papryki na rzecz zarejestrowania przez Komisję Europejską produktu Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

 

Czytaj więcej

 


 

07.08.2012

Konkurs na logo Papryki Przytyckiej

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na logo produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”.

 

Czytaj więcej

 
 


 

12.07.2012

www.partnerstwo.zpwim.pl – Mazowieckie Partnerstwo na rzecz Współpracy, Adaptacyjności i Innowacji

 

Dobra współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, samorządem oraz nauką przyczynia się do wzrostu innowacyjności i produktywności gospodarek. Brak skłonności do współdziałania jest jedną ze słabości kształtującego się systemu innowacyjnego w naszym kraju – również w województwie mazowieckim. Przyczynami tego stanu jest brak wiedzy na temat możliwości współpracy, a także dominacja filozofii konkurencji i niedoboru. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie klimatu i warunków do dialogu pomiędzy przedsiębiorcami oraz pozostałymi instytucjonalnymi uczestnikami życia gospodarczego, w tym: przełamanie barier komunikacyjnych, wskazanie korzyści ze współpracy, budowanie atmosfery wzajemnego zaufania oraz dostarczenie informacji stronom dialogu.

www.partnerstwo.zpwim.pl

 


 

01.07.2012

Szkolenie lokalnych animatorów – projekt „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”

W dniach 28 i 29 czerwca odbyło się ostatnie z serii trzech szkoleń zaplanowanych dla lokalnych animatorów – uczestników projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „Emaus” w Białobrzegach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” oraz partnerów projektu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z projektu.

Czytaj więcej

 


 

03.06.2012

Logo - MPnRWAiI_m

Pierwsze szkolenie dla lokalnych animatorów – relacja.

 

W ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” lokalni animatorzy uczestniczyli w pierwszym z trzech szkoleń – miały one miejsca w dniach 28-30 maja br. w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „EMAUS” w Białobrzegach.

Czytaj więcej

 


Archiwum wiadomości →

Copyright by Paweł Słabik