NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Zakrzewie: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym– aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne. 10 czerwca 2015 r.

gminne_centrum_zakrzew
Partycypacja społeczna jest zjawiskiem, które zachodzi w sposób obiektywny, niezależnie od przekonań i postaw osób sprawujących funkcje publiczne, w tym również odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Celem konferencji jest analiza istniejących w polskim systemie prawnym podstaw funkcjonowania instytucji partycypacji oraz ich roli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, a także integracja środowiska naukowego z praktykami. Już 10 czerwca 2015 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne”, na którą zapraszają Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Prawa i Nauki o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Odbędzie się ona w Gminnym Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie (powiat radomski). Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 i zostanie podzielona na cztery panele. Pierwszy z paneli obejmować będzie wystąpienia pracowników naukowych specjalistów w zakresie samorządu terytorialnego, drugi zaś przyjmie formę moderowanej debaty samorządowej, w której na początku zaproszone do debaty osoby przedstawią jak wygląda partycypacja społeczna. W trzecim i czwartym panelu, które zostaną poprowadzone równocześnie przewidziano wystąpienia pracowników naukowych. Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 17:00.

  Wystąpią przedstawiciele 17 następujących uczelni: Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Europejskiej Uczelni Informatyczno – Ekonomicznej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, a także Przedstawiciel Stowarzyszenia Demokracji Bezpośredniej, Posłanka na Sejm Małgorzata Woźniak, przedstawiciel sądu rejonowego. W debacie samorządowej: radni, burmistrzowie, przedstawiciele powiatu oraz województwa. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcję takiego organu, członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób zajmujących się tematyką partycypacji społecznej. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wójt Gminy Zakrzew, Starosta Radomski, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rektor oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, a także: Pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA, Rocznik Samorządowy, Portal kariera prawnika.pl, kwartalnik Wieści Zakrzewa, Serwis Samorządowy Lex.pl, Radio Plus Radom, Serwis Prawa.pl, radom24.pl, Instytut Spraw Obywatelskich INSPIRO, regioportal.pl, radomnews.pl. Więcej informacji oraz program konferencji na stronie www: www.partycypacjaspoleczna.uniwersytetradom.pl lub telefonicznie: mgr Paweł Śwital 513898806 oraz emailowo: partycypacja_spoleczna@wp.pl

  Watify napędza rozwój przedsiębiorczości na polu cyfryzacji

  Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wątpliwości stanowią zaletę. Jeśli je masz, oznacza to, że musisz zadawać pytania. Wraz z otrzymywanymi odpowiedziami rodzą się doskonałe pomysły. Dzięki temu przedsiębiorcy znajdują twórcze rozwiązania dla napotykanych problemów. Jednak wiele osób pozwala, aby ich wątpliwości hamowały ich przedsiębiorczość. Dlatego warto pamiętać o słowach Thomasa Edisona: „Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10 000 błędnych rozwiązań”.

  Watify jako inicjatywa Komisji Europejskiej, pomaga przedsiębiorcom pokonać przeszkody, które uniemożliwiają rozpoczęcie własnej działalności lub jej cyfryzację – eliminuje wątpliwości i pobudza do działania.

  Na platformie Watify znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Chcesz założyć własną firmę? Zainspiruj się i znajdź odpowiedzi na swoje wątpliwości na stronie WatifyStart. Znajduje się tu seria inspirujących filmów, na których przedsiębiorcy z całej Europy, w tym z Polski, opowiadają o swoich doświadczeniach w rozwijaniu biznesu. W jednym z nagrań (film poniżej), Stefan Batory, twórca iTaxy i Booksy, opowiada m.in. o tym dlaczego w krytycznym momencie jego biznesu, za ostatnie pieniądze kupił garnitur, koszulę i krawat.

  Jeśli szukasz sposobów zastosowania technologii cyfrowej w swojej firmie, na stronie WatifyTransform zachęcą Cię przedsiębiorcy, którzy wykorzystali nowoczesne technologie do przekształcenia swoich firm. Istnieje także szansa na wzięcie udziału w spotkaniu lub samodzielnej organizacji spotkania Watify. Natomiast dla tych, którzy chcieliby podzielić się swoimi wątpliwościami lub znaleźć odpowiedzi, opracowana została  sekcja „Wątpliwości” (Doubts).

  Na uwagę zasługuje ciekawe narzędzie dotyczące sprzedaży online. Stanowi on pewnego rodzaju przewodnik, w którym zaprezentowano podstawowe informacje dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. W dziesięciu blokach tematycznych przybliżone zostały m.in. obowiązki prawne, możliwości ochrony pomysłu czy strony internetowej, kwestie związanych z promocją, podatkami czy płatnościami online.

  Zachęcamy do korzystania z Watify!

  Źródło: pi.gov.pl

  XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

    logo XV FORUM EDUKACYJNE MSP

   

   „Rozwój pracowników – to się opłaca”
  8-9 czerwca 2015 r.,
  Stadion Narodowy, Warszawa

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 8-9 czerwca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym, zorganizuje Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi i praktykami biznesu.

  Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm tematom:

  • I dzień Forum – stanowić będzie oficjalne otwarcie dla nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz dogodną możliwość do zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach 2 programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW). Program (link)
  • II dzień Forum – prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP. Program (link)

  Do udziału w Forum zostali zaproszenie praktycy biznesu – prezesi i wiceprezesi – którzy skonfrontują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm.

  Podczas I dnia Forum odbędą się trzy równoległe ścieżki tematyczne, podczas których omówione zostaną działania wdrażane przez PARP w ramach programów operacyjnych.
  Do współpracy zostały zaproszone także inne jednostki oferujące wsparcie dla przedsiębiorców, które w osobnych panelach przedstawią swoją ofertę.
  Podczas II dnia Forum odbędą się cztery równoległe ścieżki tematyczne oraz stała prezentacja rozwiązań dla MSP oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja przez PARP. Wiele wystąpień będzie odbywać się w innowacyjnej – angażującej formule. 9 czerwca (II dzień Forum) uczestnicy zaproszeni zostaną na trzy rozgrzewające warsztaty poświęcone praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Zaplanowana jest również sesja inspirujących rozmów – wywiadów z prezesami firm, które objęte zostały wsparciem PARP. Dodatkowo dwie prezentacje poprowadzone będą w formule PECHA KUCHA. Przygotowano także stałą prezentację obecnych i przyszłych projektów PARP. Prezentacje te będą realizowane w formie aktywizujących, partycypacyjnych debat i dyskusji.
  W ramach Forum zaplanowano także przestrzeń do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz pozyskiwania wiedzy. W tym celu przygotowane zostaną specjalne stoliki tematyczne, prowadzone przez facylitatorów.
  Interaktywne prezentacje i mini warsztaty przygotowane na XV Forum MSP będą źródłem wiedzy i inspiracji do zmian wprowadzanych we własnych firmach.

  Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
  Wydarzenie jest częścią Warsaw Innovation Days! Działamy razem w myśl strategii Win Win, w której każda relacja jest znacząca, a pomysł wygrany! Wszyscy rozwijamy otwartą platformę współpracy #WinnDays! warsawinnovationdays.com
  Link: http://warsawinnovationdays.com/

  Źródło:http://forummsp.parp.gov.pl/

  Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – perspektywa finansowa 2014-2020”

  27 maja 2015 r. w Warszawie odbędzie się trzecia konferencja z cyklu „Innowacje dla Mazowsza”. Majowe wydarzenie będzie poświęcone bardzo aktualnemu i kluczowemu dla wszystkich kreujących innowacje zagadnieniu, czyli finansowaniu innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

   

  konfa-slider-small

   

  Na początku II półrocza rozpocznie się nabór wniosków do głównych programów operacyjnych UE w zakresie innowacyjności i działalności naukowo-badawczej. W całej perspektywie na innowacyjność przeznaczone zostanie 25 mld złotych. Wśród organizowanych konkursów są zarówno kontynuacje cieszących się dużą popularnością w poprzednim rozdaniu programów, jak i całkowicie nowe propozycje, które mają pobudzać innowacyjność.

  To niepowtarzalna szansa m.in. dla przedsiębiorców, ludzi nauki, przedstawicieli organizacji pozarządowych, think-tanków, start-upowców, czy przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu na pozyskanie środków na swoją działalność.

   

  Finanse na innowacje – krok po kroku

  Potrzebny jest pomysł, konsekwencja, ale przede wszystkim dobre przygotowanie, czyli praktyczna wiedza na temat tego gdzie, na co i w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie.

  • Jak pozyskać środki na innowacyjny biznes?
  • Który rodzaj wsparcia może szczególnie zainteresować przedsiębiorców?
  • Jak przygotować dobry wniosek o dofinansowanie?
  • Czego unikać, a na co zwracać szczególną uwagę, czyli jakie są kryteria oceny wniosków?
  • Na co będzie można dostać dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a na co w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

  O aktualnych założeniach programów dotacyjnych na lata 2014-2020 oraz o praktyce ubiegania się o dofinansowanie na innowacje opowiedzą eksperci z instytucji, które odgrywają główną rolę w nowym rozdaniu Funduszy Europejskich.

   

  Bezpłatne konsultacje

  Podczas wydarzenia będą działały również punkty konsultacyjno-informacyjne. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy na lata 2014-2020 bezpośrednio od ekspertów z jednostek odpowiedzialnych za organizację konkursów i dystrybucję środków. W punktach będzie także można otrzymać materiały informacyjne.

  Po konferencji wszystkich uczestników zapraszamy na uroczystą kolację, która odbędzie się o godz. 18:00 w restauracji hotelu Golden Tulip.

   

  Czytaj więcej

  Źródlo:innowacyjni.mazovia.pl

  Bezpłatne warsztaty: Wsparcie w starcie.

  wsparcie_w_starcieJesteś absolwentem szkoły średniej/wyższej lub studentem ostatniego roku. Chcesz założyć własną firmę? Nie wiesz jak pozyskać kapitał na start? Zgłoś się na bezpłatne warsztaty:„Pomysł na biznes i co dalej? Praktyczne wskazówki dla początkującego przedsiębiorcy”

   Podczas warsztatu prowadzonego przez ekspertów Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, zaprezentowane zostaną zasady i warunki udziału w rządowym programie pożyczkowym wdrażanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE. Poruszone zostaną także następujące zagadnienia: podstawowe elementy dobrego biznesplanu, identyfikacja i szacowanie ryzyk, określenie grupy docelowej klientów przedsiębiorstwa, elementy marketingu, podstawowe zasady badania rynku i szacowania rentowności przedsięwzięcia, źródła finansowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem programu „Pierwszy biznes-wsparcie w starcie”.

    Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wsparciewstarcie.info

    Zapraszamy przedstawicieli LGD do udziału w grupie roboczej „Bezpieczna żywność”

    razemdlaradomki_logoSamorząd Województwa Mazowieckiego utworzył grupy robocze, których zadaniem jest wsparcie procesu rozdysponowania środków publicznych przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe. Działanie to jest odpowiedzią na sformułowany przez Komisję Europejską wymóg wdrożenia koncepcji tzw. „inteligentnej specjalizacji”, pozwalającej na ukierunkowanie i optymalizację instrumentów wsparcia.
    W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Lokalnych Grup Działania do działu do udziału w grupie roboczej „Bezpieczna żywność”. Aktualnym zadaniem grupy jest opracowanie wykazu priorytetowych kierunków badań dla obszaru specjalizacji. Zgodność projektu z wykazem będzie warunkiem dofinansowania w większości konkursów na projekty B+R w ramach RPO WM 2014 – 2020 (I Oś Priorytetowa).

     Spełnienie oczekiwań Komisji Europejskiej wymaga współpracy z szerokim gronem interesariuszy podczas tworzenia i aktualizacji dokumentów strategicznych, monitorowania i oceny efektywności podejmowanych działań. Grupy robocze zostały przyporządkowane do poszczególnych obszarów inteligentnej specjalizacji, tj. „Wysoka jakość życia”, „Bezpieczna żywność”, „Inteligentne systemy zarządzania”, „Nowoczesne usługi dla biznesu”. Do ich zadań należy opracowanie priorytetowych kierunków badań (agend badawczych dla IS), współpraca przy tworzeniu programów wdrożeniowych dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RSI), uczestnictwo w procesie monitorowania, konsultowanie instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji (np. założenia konkursów, kryteria oceny projektów – propozycje warunków wsparcia obszarów specjalizacji w RPO WM 2014-2020). Rekomendacje grup roboczych umożliwią dostosowanie systemu wdrażania RSI do specyfiki projektów B+R realizowanych w sektorze prywatnym, co powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność wydatkowania środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

      Zachęcamy do sprawdzenia prezentacji opisującej inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego, oraz deklarację uczestnictwa do ewentualnych zainteresowanych udziałem.
      Zachęcamy do śledzenia strony www.ris.mazovia.pl. Informacje dot. grup roboczych są/będą tam umieszczane.

      Technologie, które zmienią świat.


      Przedstawiamy nowe technologie, których upowszechnienie wpłynie już niebawem znacząco na zmianę jakości naszego życia

      Żyjemy w czasach, w których codziennie powstają wynalazki silnie oddziaływujące na naszą rzeczywistość. W ciągu ostatnich 30 lat dokonał się postęp cywilizacyjny w każdej niemal dziedzinie naszego życia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie instytucje naukowe, centra badawcze, władze państwowe oraz przedsiębiorstwa i koncerny inwestujące w innowacyjne produkty, usługi oraz powstawanie i rozwój nowych rynków.

      Postępująca komputeryzacja i cyfryzacja przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki, bezpośrednio powodując wielkie przeobrażenia kulturowo-gospodarcze, społeczne czy przyrodnicze takie jak globalizacja, problem dysproporcji rozwojowych społeczeństw, eksplozja demograficzna, zmniejszenie analfabetyzmu, migracje ludności, szybkość i dostępność informacji, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne.

      Technologie, które zmieniają i będą zmieniać nasz świat, są dziś na wyciągnięcie ręki dzięki powszechnej dostępności informacji (internet, telewizja), ale przede wszystkim stają się szybko udziałem naszego życia, dzięki błyskawicznemu wdrażaniu produktów na rynki i bardzo wysokiemu czynnikowi konkurencji. To sprawia, że twórcy innowacji prześcigają się w oferowaniu produktów na miarę XXI wieku, zaspokajając potrzeby konsumentów, a każdy z tych produktów ma być postrzegany jako lokomotywa zmian prowadząca ludzkość ku lepszej rzeczywistości. Wśród liderów innowacji dostrzec można rynkowych potentatów (Microsoft, Google, IBM, Dell, Intel, Cisco, Samsung), a także start-upy, które często są wykupywane przez gigantów, o ile ich projekty niosą ze sobą powiew innowacyjnych przeobrażeń. Warto zwrócić uwagę na technologie, których upowszechnienie już niebawem wpłynie w znaczący sposób na zmianę jakości naszego życia w wielu aspektach.

      Nie sposób wymienić wszystkich nurtów kształtujących obecnie naszą cywilizację, niemniej kilka z nich szczególnie zwraca uwagę, ponieważ przeszły już pierwszą próbę, udowadniając swoją użyteczność i dając powód, by obserwować ich rozwój. Warto zauważyć, że tworzenie nowych technologii i ich popularyzacja jest często domeną start-upów.

      Czytaj więcej

      Źródło: web.gov.pl

      Copyright by Paweł Słabik