NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Sierpień 2012

03.08.2012

Ogólnopolskie Targi Papryki organizowane są od 1999 roku z inicjatywy Wójta Gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej – stanowiąc znakomitą formę promocji przednich odmian, na które popyt stale wzrasta. Co roku uczestniczą w nich tysiące mieszkańców gminy Przytyk i okolicznych miejscowości, oraz coraz liczniejsze grono gości z poza regionu. Tegoroczne Paprykowe Święto odbędzie się w niedzielę – 19 sierpnia 2012r.

Czytaj więcej

 


 

07.08.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na logo produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”.

 

Czytaj więcej

 


 

13.08.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”

 

Dokument do pobrania: tutaj

 


 

14.08.2012

W tym roku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza na towarzyszące targom – seminarium zatytułowane „Papryka Przytycka- droga do produktu chronionego prawem unijnym”, podczas którgo zostanie zawarte partnerstwo – jednostki samorządu terytorialnego, Lokalnych Grup Działania oraz producentów papryki na rzecz zarejestrowania przez Komisję Europejską produktu Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

 

Czytaj więcej

 


 

17.08.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” – 03.09.2012r. szkolenie odbędzie się w Radomiu.

 

Czytaj więcej

 


 

17.08.2012

19 sierpnia 2012 r. w Przytyku odbędzie się 13 edycja Ogólnopolskich Targów Papryki . Jest to impreza organizowana od 1999 roku z inicjatywy Wójta Gminy Przytyk, Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej.

 

Czytaj więcej

 


 

21.08.2012

W niedzielę 19 sierpnia br. w Przytyku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomiu oraz Gminą Przytyk przeprowadziły seminarium zatytułowane „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”. Spotkanie towarzyszyło 13 Ogólnopolskim Targom Papryki, które organizowane są od 1999 roku i mają na celu promocję przednich odmian papryki.

 

Czytaj więcej

 


 

24.08.2012

W niedzielę 19 sierpnia br. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku zostało zawarte Partnerstwo „Paprykowy Szlak” którego najważniejszym celem jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi. Do Partnerstwa przystąpiło Starostwo Powiatowe w Radomiu, gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew oraz jego inicjator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

 

Czytaj więcej

 


 

27.08.2012

arimr

Polecamy Państwu lekturę 2 publikacji dotyczących możliwości skorzystania i poprawnego wypełnienia wniosków przez osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, rolników i już działających przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć prowadzoną działalność gospodarcza nie dotyczącą produkcji rolnej. Publikacje te stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnych Wnioskodawców działań: „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, którzy jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki”.
Dodatkowo przedstawiamy wyniki badań wpływu środków jakie zrefundowała Wnioskodawcom ww działań Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie sektora turystyki wiejskiej oraz agroturystyki oraz wpływu środków przekazanych przez Agencję na rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

 

Publikacje zamieszczone zostały w zakładce E-booki. Zachęcamy do lektury.

 


 

27.08.2012

Ruszyła po raz drugi strona projektu. Zapraszamy Internautów do współpracy, a także prosimy o uwagi i propozycje. Stronę redaguje zespół pod kierownictwem prof. Katarzyny Materskiej. Liczymy na przesyłanie materiałów oraz komentarze do zamieszczonych wcześniej tekstów.

 

Zapraszamy www.mcig.pl

 


 

31.08.2012

Drugi numer biuletynu poświęcony jest niemal w całości pierwszemu pomiarowi badania typu foresight. Biuletyn zawiera też wywiady z biorącymi udział w tym badaniu ekspertami: dr Katarzyną Kopczewską i politykiem Katarzyną Piekarską.

 

Czytaj więcej

 


 

<- Powrót do archiwum

Copyright by Paweł Słabik