NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Kluby Przedsiębiorczości

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokalną Grupą Działania „Perła Czarnej Nidy” i Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego realizowała projekt pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”  w ramach projektu systemowego PARP „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 


W ramach projektu w partnerskich szkołach gimnazjalnych z terenu LGD „Razem dla Radomki” powstały Szkolne Kluby Przedsiębiorczości:


 

Projekt „Przemysł dla dzieci” to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych.

W ramach projektu prowadzone było działanie, którego celem była analiza sytuacji rynku pracy i edukacji pod kątem wykwalifikowanych zasobów ludzkich dla przemysłu chemicznego w regionie. W okresie 7 – 18 maja 2012 roku w 5 szkołach na terenie województwa mazowieckiego był przeprowadzony projekt pilotażowy pod roboczą nazwą „Przemysł dla dzieci”. Głównym celem projektu była poprawa postrzegania i rozumienia przez dzieci i nauczycieli branży chemicznej oraz jej związków z nauką, a także zachęcanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych w szczególności chemii.

Projekt składał się z trzech części. Po pierwsze, przeprowadzone zostały zajęcia w charakterze pokazów chemicznych z zastosowania chemii w przemyśle. Kolejnym elementem było szkolenie dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie mające na celu podniesienie ich świadomości oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania kontekstu praktycznego i przemysłowego w nauczeniu chemii. Ostatnią częścią projektu pilotażowego było przeprowadzenie ankiet z dziećmi przed i po zajęciach, które pozwoliły na poznanie opinii dzieci na temat nauki chemii i innych przedmiotów ścisłych oraz poznanie wiedzy na temat przemysłu.
Inicjatywa „Przemysł dla dzieci” była realizowana w ramach projektu „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych”, które Województwo Mazowieckie rozpoczęło realizować w 2010 roku.


Archiwum wiadomości →

Copyright by Paweł Słabik